Generelle oplysninger


Treasury Specialist


Som led i et generationsskifte og gradvis nedtrapning af arbejdstid for nuværende Treasury Director, søger vi dig, som kan understøtte vores forretningsområder i BHJ og Essentia Protein Solutions med styring af koncernens finansielle risici, cash management, kapitalstruktur og finansieringsløsninger.

 

Legal & Risk teamet består af 4 fuldtidsansatte, som er ansvarlige for risikostyring i forretnings-områderne BHJ og Essentia Protein Solutions - herunder øvrige opgaver inden for legal, forsikring, kreditrisiko, finansielle risici og likviditetsstyring. Du får reference til vores Legal & Risk Director.

 

Herudover vil du få kontakt til en række eksterne samarbejdspartnere, så som bankforbindelser, kreditinstitutter, kreditforsikringsselskaber og øvrige interessenter.

 

Legal & Risk har et tæt samarbejde med koncernens moderselskab Lauridsen Group, Inc. i USA omkring koncernens overordnede risikostyring.


Ansvarsområder og opgaver

Dine ansvarsområder vil være optimering, styring og analyse af koncernens likviditet samt finansiel risikostyring - foreløbigt i tæt samarbejde med nuværende Treasury Director. Derudover vil din opgaveportefølje bl.a. indebære:

 • valuta afdækning af koncernens likviditet
 • bank management (set-up, fuldmagter og politikker) i samarbejde med moderselskabets Treasury afdeling
 • opsætning af bankintegrationer, betalingsformidling, tredjeparts integrationer mm.
 • optimering af koncernens cash management i samarbejde med moderselskabets Treasury afdeling
 • intercompany funding inkl. renteberegning af koncernlån
 • kreditanalyse af kunder og ansvar for kreditforsikring
 • daglige likviditetspositioner og cash flow forecast
 • koncernkapitalstruktur i samarbejde med moderselskabets Treasury afdeling
 • trade finance
 • styring af betalinger og bogføring i relevant omfang i samarbejde med bogholderiet
 • KYC/AML arbejde med pengeinstitutter og forretningspartnere

I starten tilpasses stillingen eventuelt din erfaring og kompetencer, og på sigt udvikles din faglighed, inkl. dine ansvarsområder. Rejseaktivitet må påregnes.

 

Kompetencer og personlig profil

Vi forventer, at du har min. 2-3 års relevant erhvervserfaring fra en lignende stilling, gerne fra en større international virksomhed. Du har desuden erfaring med likviditetsoptimering og styring af finansielle risici.

 

Din uddannelsesmæssige baggrund kan f.eks. være en kandidat, HD, eller anden relevant økonomisk uddannelse. Alternativt har du erfaring fra et pengeinstitut og har kendskab til cash management, valutaafdækning eller kreditgivning og risikostyring.

 

Du er en erfaren bruger af IT-værktøjer (Excel, Office 365 etc.) og en god kommunikator på dansk og engelsk, både skrift og tale.

 

Du;

 • er selvstændig, struktureret og når i mål med dine opgaver
 • har sans for detaljer, er omhyggelig og formår at håndtere fortrolighed
 • er god til at skabe relationer og samarbejder i et positivt mindset, internt som eksternt
 • er nysgerrig, imødekommende og vil gerne udvide din horisont
 • har god energi og kan lide nye udfordringer

 

Vi tilbyder

 • et spændende job i en international virksomhed med en klar vision, mission, gode værdier og en målrettet strategi
 • faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • en lønpakke med bl.a. pension, tab af erhvervsevne, tilvalg af sundhedsforsikring, kantineordning og en aktiv personaleforening


Ansøgningsfrist og den videre proces

Ønsker du at komme i betragtning til stillingen, bedes du uploade din ansøgning og CV via www.bhj.com senest torsdag, den 26. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Legal & Risk Director Anke Hendriksen på mobil: 3114 6097.

______________________________________________________________________________________

BHJ og Essentia Protein Solutions er internationale selskaber i den amerikanske koncern The Lauridsen Group, Inc.

 

BHJ er en international koncern med 24 fabrikker og aktiviteter i kød- og fiskeindustrien. Aktiviteterne er opdelt i to primære forretningsområder:

Indsamling, forædling og distribution af animalske biprodukter til dyrefoder
Handel med ferske og frosne kød- og biprodukter til human ernæring og farmaci

 

Essentia Protein Solutions er med egne fabrikker og et globalt setup førende inden for animalske proteiner til fødevareindustrien.

 

Tilsammen tæller de to selskaber mere end 1.400 medarbejdere.

 

Læs mere på bhj.com og essentiaproteins.com